Op donderdag 16 januari 2014 is de officiële oprichting van PreventPartner een feit. De statuten zijn gedeponeerd en ondertekend bij de notaris door de oprichters Rik Menting, Jolanda Willems en Ben Ridder.

Waarom een coöperatie ua?

Dat we onze ervaringen, kennis en relaties wilden delen en gezamenlijk een initiatief wilden starten was al snel duidelijk. We hebben lang nagedacht hoe we ons willen onderscheiden ten opzichte van de huidige aanbieders in de markt van preventieve bedrijfsgezondheidszorg. Voorop staat voor ons de manier van samenwerken, delen, omgaan met elkaar en waarde toevoeging aan klanten anders moet.

 We zijn geïnspireerd geraakt over nieuwe vormen van samenwerking en businessmodellen, zoals de “buurtzorg” binnen de thuiszorgorganisaties of mensen die gezamenlijk een wind­molen aankopen voor het opwekken van hun eigen energie. Er wordt op een andere manier waarde toegevoegd aan maatschappij, samenwer­kingspartners en opdrachtgevers.    

Binnen deze denkwijze past een coöperatieve gedachte. De leden van de coöpera­tie krijgen veel invloed  op de strategische keuzes en over de bestemming van de winst.

UA staat voor “uitgesloten aansprakelijkheid”.  Dat betekent dat leden van de co­öperatie niet aansprakelijk zijn voor eventueel geleden verliezen. Dit risico hebben de oprichters geheel op zich genomen, omdat zij geloven in dat dit concept levensvatbaar is.