Naar schatting sterven er in Nederland jaarlijks meer dan 800 mensen vroegtijdig aan hart- en vaatziekten door beroepsmatige blootstelling. Ongeveer 180 mensen hiervan overlijden tijdens hun werkzame leven. Hart- en vaatziekten zorgen daarnaast voor het verlies van circa 30.000 Daly’s (een maat voor verloren levensjaren plus jaren geleefd met gezondheidsproblemen). Dit getal is hoger dan dat voor bijvoorbeeld gehoorschade of arbeidsongevallen (Bron: https://www.vzinfo.nl/beroepsziekten). Jolanda Willems, adviseur van PreventPartner, vertelt hier meer over tijdens het nationaal symposium voor arbeidshygiënisten op 6 april 2023. 

Er verschijnen steeds meer publicaties die aandacht vragen voor de gevolgen van hart- en vaatziekten door factoren op het werk. Meerdere van deze werkgerelateerde factoren worden gelinkt aan stress, geluid, lange werkdagen, nachtwerk, luchtverontreiniging op het werk en het werken met diverse chemicaliën. Jolanda Willems gaat in haar presentatie dieper in op de drie laatstgenoemde factoren.

Gezien de beroepsgerelateerde sterftecijfers en het verlies van Daly’s, is het belangrijk dat de arbeidshygiënist aandacht besteedt aan werkgerelateerde factoren die hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. Hoewel veel nog niet duidelijk is, zijn er in de literatuur voldoende aanwijzingen die het belang onderstrepen om deze risicofactoren te reduceren of om gerichte maatregelen te nemen. Denk aan aan het beperken van nachtwerk, elektrificatie van vervoersmiddelen en aan specifieke adviezen rondom blootstelling aan gevaarlijke stoffen die hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken.

In haar strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 vraagt de Europese Commissie om meer aandacht voor hart- en vaatziekten. Cardiovasculaire ziekten zijn de op één na grootste oorzaak van werkgerelateerde sterfte in de EU, toch is er weinig bekend over de onderliggende oorzaken en het verband met werkgerelateerde risico’s. Dit belemmert  de toepassing van passende preventieve maatregelen op de werkplek. Nader onderzoek en de bevordering van gezondheid op het werk op nationaal en EU-niveau zouden een prioriteit moeten zijn.