Er zijn meerdere aanwijzingen in de recente literatuur dat de grenswaarde voor lood in bloed in Nederland onvoldoende bescherming biedt. Dit schrijven Jolanda Willems, Peter van Balen en Rik Menting in het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap. De biologische grenswaarde is nu vastgesteld op 700 microgram/l bloed. Echter bloedwaarden van 200-300 microgram/l bloed worden al geassocieerd met een verhoogd risico op ischemische hartziekten en beroerte (Nordic expertgroep). Het Europees agentschap voor chemische stoffen, de ECHA, stelde in 2019 een grenswaarde voor van 150 microgram/l bloed. Dit was gebaseerd op basis van nieuw epidemiologisch onderzoek, waarbij naast hartziekten ook neuropsychologische effecten werden genoemd.
De auteurs, allen lid van PreventPartner, roepen op om de biologische grenswaarden in Nederland te herzien, maatregelen rondom zwangeren aan te scherpen en het oude loodprotocol uit 1988 te actualiseren. 

Meer lezen? Het artikel vindt u hier.