Ellen Wissink

Ellen Wissink
Arbeidshygiënist
06 26902605
Expertisecentrum toxicologie

Ik ben een ervaren adviseur op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid en een gecertificeerde arbeidshygiënist. Mijn persoonlijke doel is om bedrijven op een efficiënte, daadkrachtige en praktijkgerichte wijze te adviseren. Bedrijven moeten verder kunnen met mijn adviezen. Ik werk graag in een coachende, sturende rol. Ik zorg er hierbij voor dat  medewerkers met mijn ogen kritisch kunnen gaan kijken naar hun eigen bedrijfsprocessen.

Mijn werkzaamheden bestaan uit beleidsadvisering en managementsturing en het uitvoeren, begeleiden en toetsen van (grootschalige) RI&E's en verandertrajecten. Daarnaast geef ik adviezen/trainingen op het gebied van gevaarlijk stoffen (waaronder CMR-stoffen), niet-ioniserende straling, (schadelijk) geluid, binnenklimaat en fysieke belasting.

Klanten omschrijven mij als daadkrachtig, procesmatig, resultaat- en klantgericht en energiek: een denkende doener. Ik zorg voor overzicht en voortgang. 

Ellen Wissink