Ceciel Lansink

Ceciel Lansink
Arbeidshygiënist
06 21227599
toxische stoffen

Met mijn achtergrond in de arbeidshygiëne, gezondheidswetenschappen en psychologie heb ik brede - en tegelijkertijd specialistische kennis, op het gebied van arbeid en gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

De laatste 16 jaar heb ik in de zorg gewerkt waarbij samenwerking, het leggen van verbindingen en het met de opdrachtgever zoeken naar de manier waarop het werk zo veilig en duurzaam mogelijk kan een extra dimensie heeft gekregen Daarvoor was ik als senior-adviseur verbonden aan Achmea Arbo en heb ik toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan bij TNO.

Mijn drijfveer is om mensen en bedrijven vooruit te helpen, en om samen met hen te onderzoeken hoe op een pragmatische manier de arbeidsomstandigheden voor de medewerkers zo goed mogelijk gemaakt kunnen worden, zodat medewerkers hun werk gezond, veilig en op een prettige manier kunnen uitvoeren.

Mijn expertise ligt op het terrein van de arbeidshygiëne, met als specialisme gevaarlijke stoffen en het werkveld van werkdruk, agressie, geweld en ongewenst gedrag. 

 

Ceciel Lansink