Al langer vraagt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meer aandacht voor de risico-inventarisatie en –evaluatie RI&E, als basis voor een goed arbobeleid. Nog steeds zijn er teveel mensen die ziek worden door hun werk. Elk jaar overlijden er 4100 mensen als gevolg van hun werk. Het ministerie vindt dan ook dat de aandacht voor preventie op de werkvloer verbeterd moet worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat werkgevers inzicht hebben in de arbeidsrisico’s en passende maatregelen treffen om wat aan deze risico’s te doen. Voilà het belang van de RI&E.

Begin 2020 is het meerjarenplan RI&E gestart. Eind maart 2021 verscheen de eerste voortgangsrapportage.

De eerste fase van het meerjarenplan is erop gericht dat meer bedrijven beschikken over een actuele RI&E. Bij met name kleinere bedrijven is er geen RI&E aanwezig. Daarom wordt communicatie, betere ondersteuning en intensievere toezicht en handhaving  ingezet om de naleving van de RI&E te verbeteren.

In 2022 verschuift de focus naar het verhogen van de kwaliteit van de RI&E: benutten werkgevers de RI&E goed en beheersen ze de risico’s door tijdig passende maatregelen te treffen.

De voortgangsrapportage van het meerjarenplan RI&E 2020-2023 vindt u hier.  

PreventPartner heeft een duidelijke visie op de RI&E en een pragmatische aanpak om samen met medewerkers en management te komen tot een gezonde en veilige manier van werken. Wilt u samen met ons aan uw RI&E werken, neem dan contact met ons op.