Chroom-6 is een gevaarlijke stof. Erger, Chroom-6 is een kankerverwekkende stof. De media berichten hier momenteel graag over. Berichtgeving die onrust veroorzaakt. Onrust die soms beteugeld wordt met disproportionele maatregelen. In de snelheid van handelen lijkt te worden vergeten dat het gevaar van Chroom-6 alleen in specifieke situaties daadwerkelijk een risico is. Wees daarom kritisch bij het beoordelen van werken met Chroom-6. Weet wanneer het gevaar van het werk een risico wordt en wanneer niet. Verzamel kennis om de risico’s juist in te schatten en te beheersen.

Chroom-6 kan kanker veroorzaken bij herhaalde blootstelling. De stof moet daarvoor daadwerkelijk ingeademd of ingeslikt worden. En als dat gebeurt, moet de stof verschillende natuurlijke barrières in het lichaam passeren voor ze schade veroorzaakt. Onder andere deeltjesgrootte en concentratie van de chroomverbindingen zijn hierbij belangrijke factoren.

Voorkom onrust en investeringen door opeenstapelingen van maatregelen waarvan de toegevoegde waarde voor het reduceren van het risico niet duidelijk is, door:

  • een grondige analyse uit te voeren naar de daadwerkelijke risico’s op basis van werkplekonderzoek, metingen en literatuur;
  • maatregelen te nemen op basis van het risico (denk hierbij aan voorkomen van individuele blootstelling en het voorkomen van onnodige verspreiding in het milieu);
  • het effect van eventuele maatregelen te monitoren door het meten van chroom in de urine, waarbij een beeld gekregen wordt van recente blootstelling (biologische monitoring).

Kennis en kunde zijn hiervoor onontbeerlijk. Raadpleeg een expertise centrum toxische stoffen of een gecertificeerde arbeidshygiënist/toxicoloog. PreventPartner heeft ruime ervaring en is je graag van dienst.

Meer weten? Stel ons een vraag via ons contactformulier.