Donderdag 5 oktober stuurde Eurogrit B.V. een brief aan haar klanten waarin werd aangekondigd dat asbest is aangetroffen in Eurogrit (een smeltslak met aluminiumsilicaat). Er zijn bij deze klanten veel vragen ontstaan. PreventPartner is door verschillende bedrijven die met het straalgrit hebben gewerkt gevraagd om hen te ondersteunen bij het beantwoorden van deze vragen.

Eurogrit BV heeft haar klanten gevraagd om de werkzaamheden direct te stoppen en ervoor te zorgen dat het asbest zich niet verder kon verspreiden. Het is inmiddels bekend dat het ging om chrysotiel (=witte asbest) waarvan de concentratie in het straalgrit lager is dan 100 mg/kg grit. 

Ook is er meer bekend geworden over de concentratie asbest in het straalgrit en de periode dat asbest in het grit aanwezig is geweest. Eurogrit geeft aan dat in stalen van de grondstof en het product vanaf medio 2015 asbest is aangetroffen. Dit betekent dat medewerkers over een langere periode mogelijk zijn blootgesteld. Ook kan het betekenen dat meer bedrijven (dan de 140 waarover nu wordt gesproken) in die periode met dit product hebben gewerkt. Inspectie SZW laat momenteeel een onderzoek uitvoeren naar de blootstellingsrisico's tijdens het gebruik van asbest veronreinigd straalgrit en verwacht zo spoedig mogelijk -maar uiterlijk 31 oktober- de eerste resultaten gereed te hebben. 

PreventPartner is door verschillende bedrijven die met het straalgrit hebben gewerkt gevraagd om hen te ondersteunen met het in kaart brengen van de gezondheidsrisico’s van hun blootgestelde werknemers. Verder helpen wij hen in de voorlichting naar medewerkers, inleenkrachten en de uitzendbureaus.

Mocht u vragen hebben over de gezondheidsrisico’s voor uw medewerkers over blootstelling aan asbest in straalgrit dat door Eurogrit is geleverd, of heeft u vragen over de gezondheidsrisico’s van asbest in werksituaties in het algemeen kunt u met ons contact opnemen.