In ziekenhuizen wordt de prospectieve risico-inventarisatie (PRI) ingezet om risico’s vooraf te onderkennen om maatregelen te kunnen treffen om de negatieve gevolgen tegen te gaan. Voorafgaand aan een grote wijziging in een proces, een verbouwing of de aanschaf van een apparaat wordt onderzocht welke risico’s kunnen ontstaan en hoe deze voorkomen dan wel zo goed mogelijk beheerst kunnen worden.

Proactief.

De PRI is een instrument in het voor ziekenhuizen verplichte veiligheidsmanagementsysteem (VMS), om voordat grote wijzigingen in processen worden geïmplementeerd, de risico’s voor de patiëntveiligheid te inventariseren. Binnen het Deventer Ziekenhuis is ervoor gekozen om medewerkerveiligheid en informatiebeveiliging daarin mee te nemen vanuit de gedachte zonder medewerkerveiligheid geen patiëntveiligheid. In dit PRI-proces is een gedegen samenwerking ontstaan tussen de afdeling klinische fysica, informatiebeveiliging, kwaliteit en veiligheid en Arbo. Hierbij is de arbeidshygiënist de procesbegeleider geworden voor de uitvoering van de PRI als hert zwaartepunt ligt op veiligheid en gezondheid voor de medewerker. Focus In haar presentatie hierover op het afgelopen symposium van de NVvA gaf Ceciel Lansing aan hoe een dergelijk PRI-proces eruiz ziet, wat je rol is als procesbegeleider, het belang van focus in wat je wilt bereiken en dat je zo vroeg mogelijk betrokken moet raken; dus in het vroege ontwerpproces of nog liever bij de eerste ideeen vorming. Hoe vroeger hoe groter de mogelijkheden om in het ontwerp de maatregelen opgenomen te krijgen die nodig zijn voor veilig werken. Dus niet als het principebesluit al is genomen en stap 1 in de arbeidshygienische strategie is overgeslagen maar daarvoor. Meer weten neem contact met ons op.