Laatste Nieuws

Gratis webinars over Arbeidsgerelateerde Zorg

Per 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet van kracht. De aanpassingen aan deze wet hebben consequenties voor werknemers, werkgevers en arboprofessionals. Als voorbereiding op de wetswijzigingen organiseert de Directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW op dinsdag 21 maart en donderdag 23 maart twee webinars op het gebied van Arbeidsgerelateerde Zorg. Meer lezen en inschrijven

Veiligheid op de werkvloer

De veiligheid op de werkvloer staat door verschillende ontwikkelingen onder druk: reorganisaties, minder en vaak ook flexibele medewerkers. Wat beïnvloedt het veiligheidsklimaat in een organisatie? Welke mechanismen sturen veiligheidsgedrag? Max Vermeij en Judith van Amersfoort geven hierover een workshop op de landelijke VGGM dag op 16 maart meer lezen

Aanpak beroepsziekten: Bronaanpak of Broddelwerk

Elke dag 48 nieuwe beroepsziekten in Nederland. Jolanda Willems, Remko Houba en Rik Menting pleiten in een opinie artikel in Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschappen voor een andere aanpak van beroepsziekten. Ze vinden dat het huidige systeem tekort schiet. Hoe zou het dan wel kunnen? lees het gehele artikel

Komt u ook? Symposium: De werker van de Toekomst op 31 januari 2017

Hoe ziet u de werker van de toekomst? Bent u er klaar voor? En uw werknemers? Op 31 januari 2017 zal er een inspirerend symposium worden gehouden over de "werker van de toekomst". 

De wereld om ons heen verandert voortdurend en steeds sneller. Denk aan technologische vooruitgang, demografische ontwikkelingen, globalisering, het belang van de kenniseconomie, ontwikkelingen rondom gezondheid en ongezondheid, de omslag naar een duurzame samenleving. Komt u ook naar dit symposium? klik op deze link voor meer informatie

Ademnood, longziekten als gevolg van werk

In het boek ‘Ademnood – Longziekten als gevolg van werk’ komen 7 slachtoffers van longziekten als gevolg van werk aan het woord. Zij vertellen hun adembenemende verhalen, over hoe lang het duurt voor duidelijk is wat je mankeert, over het verliezen van je baan waar je van houdt, over het sociale isolement en het gevoel niet meer mee te tellen én over preventieve maatregelen. Vijf politieke partijen geven hun visie over beroeps(long)ziekten. Gebruik deze link om het boek te lezen.

Het expertise centrum toxische stoffen van PreventPartner ondersteunt werkgevers om dit risico op het gebied van toxische stoffen 's in kaart te brengen en effectieve maatregelen te nemen. meer weten

Jaarplan 2017 Inspectie SZW

Meer aandacht voor veiligheidscultuur, toxische stoffen en Pyscho sociale arbeidsfactoren, dit is wat de Inspectie SZW schrijft in het jaarplan 2017. meer lezen