Laatste Nieuws

Werken met nanodeeltjes: blootstellingsregistratie en gezondheidsbewaking

De snelle opmars van nanotechnologie vraagt om concrete aanpakken in het bedrijfsleven voor risicobeoordelingen en gezondheidsbewaking. De gezondheidsraad heeft inmiddels verschillende adviezen hierover uitgebracht. In 2012 verscheen het advies "werken met synthetische nanodeeltjes: blootstellingsregistratie en gezondheidsbewaking". Houba (PreventPartner, NKAL) en Swuste (TU Delft) onderzoeken 3 jaar na dato of dit advies invloed heeft gehad op op de discussie over gezondheidseffecten

Lees meer...

Onze nieuwsbrief is weer uit

Lees meer over onze visie op beroepsziekten, de aanpak van werkdruk en over het trainen van mentale veerkracht in onze nieuwsbrief

Nieuw artikel: bekijk Arbo door een andere bril

We hebben in Nederland veel wet- en regelgeving over rondom arbeidsomstandigheden. Dat heeft de afgelopen 100 jaar veel bijgedragen aan veiligheid en gezondheid op het werk, en daarmee aan het gezondheidsniveau in Nederland. Toch hebben veel arboprofessionals moeite om arbo ‘verkocht’ te krijgen. Edo Houwing en Aar van Swieten schreven hierover een artikel voor veiligwerken.nl 

Lees meer...

Taart voor ondernemingsraad Reinier de Graafgasthuis

uitreiking taart voor beste idee SmallOnlangs is de ondernemingsraad van het Reinier de Graafgasthuis in Delft door PreventPartner verrast met een taart. Deze taart kwam de OR toe omdat ze de prijsvraag over hoe "werkdruk op de agenda te krijgen” met het beste idee waren gekomen.

Lees meer...

Gevaarlijke stoffen, voldoet u al aan de nieuwe wetgeving?

In welke branche u ook zit, gebruikt u gevaarlijke stoffen dan krijgt u vroeg of laat met de nieuwe REACH wetgeving te maken. Het expertise centrum toxicologie van PreventPartner beschrijft wat dit voor u betekent en geeft praktische handvaten. lees artikel (gepubliceerd in Vakblad Arbo, nr.4 2015, Vakmedianet) 

Lees meer...

Nieuws Complexe risico's binnen de RI&E? PreventPartner pleit voor meer samenwerking op NVVK congres 2015

De grootste risico's op de werkvloer, qua ziektelast en doden, krijgen in de RI&E onvoldoende aandacht. Dat stellen Willems en van Swieten op het NVVK congres 2015. De gevolgen hiervan zijn nog steeds alarmerend en de beperkte aandacht voor preventie ook, zowel bij bedrijven als jammer genoeg ook bij de arbo professional zelf. 

Lees meer...