Laatste Nieuws

Vooraankonding symposium "De werker van de toekomst"?  

Hoe ziet u de werker van de toekomst? Bent u er klaar voor? En uw werknemers? Op 31 januari 2017 zal er een inspirerend symposium worden gehouden over de "werker van de toekomst". 

Lees meer...

Gratis Masterclass “Building an age- and health-proof organisation”

De masterlass wordt gegeven op 10 en 11 november 2016 en is bedoeld voor ondere andere personeelsfunctionarissen of anderen die zich met dit onderwerp bezig houden. 

meer informatie

Subsidiemogelijkheid duurzame inzetbaarheid open per 14 november

Bedrijven en instellingen kunnen wederom een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Aanvragen kan vanaf 14 november 2016 om 9:00 uur 's ochtends tot uiterlijk 25 november 2016. 

Lees meer...

Tweede kamer stemt voor wijzigingen in Arbo wet

Op 13 september 2016 heeft de tweede kamer voor wijzigingen in de Arbowet gestemd. Deze wijzigingen beogen een versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, versterken van preventie en verbetering van de positionering van de bedrijfsarts. 

Lees meer...

Bedrijfsarts en preventie centraal bij aanpassing Arbowet

Op 7 september debateerde de tweede kamer over het voorstel van de minister om de Arbeidsomstandighedenwet aan te passen. Het voorstel staat voornamelijk in het teken van het verbeteren van de randvoorwaarden voor het werk van de bedrijfsarts, de versterking van de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening en het bevorderen van preventie binnen een bedrijf, aldus minster Asscher.

Lees meer...

Nieuwe checklist voor veiligheidsinformatiebladen

I-SZW (arbeidsinspectie) heeft geconstateerd dat de kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) in veel bedrijven niet goed geregeld is. I-SZW heeft daarom een nieuwe checklist gelanceerd waarmee u zelf gemakkelijk controleren of uw VIB’s de juiste informatie bevatten. 

Lees meer...