Laatste Nieuws

Trots en betrokken bij een organisatie?

Samenwerking en vitaliteit binnen een team? Kan dat worden versterkt en zo ja hoe?  Sheila van de Sande (arbeid- en organisatiepsycholoog) en Marion van den Wittenboer (arbeid- en organisatiedeskundige) weten dat dit kan. Zij maken gebruik van een aanpak gericht op duurzame verandering, waarbij op een waarderende manier vragen worden gesteld en het proces in samenspraak met de klant concreet wordt ingevuld.

Lees meer...

Elke dag 48 nieuwe werknemers met een beroepsziekte

... en wat kunnen we hieraan doen? Remko Houba (Arbeidshygiënist bij PreventPartner & NKAL) pleit om te gaan kijken door een veiligheidskundige bril. Tevens daagt hij uit om hoge ambities te stellen: nul nieuwe beroepsziekten, aanpak van de primaire oorzaken van beroepsziekte en verhoging van de preventiecultuur in bedrijven. 

Lees meer...

Tijdvak subsidie Duurzame Inzetbaarheid geopend

Op 19 oktober 2015 om 9:00 uur is het nieuwe aanvraagtijdvak voor de Subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid ESF 2014-2020 geopend. Tot en met 13 november 2015, 17:00 uur is het mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

Lees meer...

Arbowet gewijzigd, doel bereikt?

In de voorgenomen wijzigingen van de Arbowet zijn duidelijk maatregelen genomen om de arbodienst-verlening te versterken. Maar is dit de oplossing voor blijvende hoge incidentie van beroepsziekten in ons land?  Rik Menting en Jolanda Willems, PreventPartner schreven hierover een beschouwing.

Lees meer...

Taart voor Stichting Benchmark GGZ

taart beste RIE ideeOnlangs zijn de medewerkers van Stichting Benchmark GGZ in Bilthoven door PreventPartner verrast met een taart. Deze taart kwam hen toe omdat ze bij de prijsvraag voor een betere RI&E met het beste idee waren gekomen.

Lees meer...

Expertise centrum toxische stoffen van PreventPartner verzorgt training voor Vereniging voor Veiligheidskundigen

Op woensdag 16 september 2015 organiseert de Regio Midden Nederland een bijeenkomst met als thema ‘Blootstelling aan gevaarlijke stoffen’. Het gaat om een dagprogramma met verschillende presentaties. Deze boeiende studiedag, ingevuld door PreventPartner. 

Lees meer...