Gratis bijeenkomst "hoe leidinggevenden pesten kunnen aanpakken"

Tijdens de Week van de Werkstress organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op donderdag 16 november een gratis bijeenkomst voor leidinggevenden over het belang van een goede werksfeer en het voorkomen van ongewenste omgangsvormen -in het bijzonder pesten- op het werk. lees meer

Risico inventarisatie en evaluatie

Op welke wijze de uitvoering van de RI&E vorm kan krijgen, zodat deze een logisch onderdeel wordt van het organisatiebeleid en zowel door medewerkers als management als een goed hulpmiddel wordt beschouwd om te komen tot gezonde en veilige werkomstandigheden?

Lees meer...

Preventief medisch onderzoek

Zijn er gezondheidsproblemen die relatie hebben met het werk of die het werk kunnen beïnvloeden? 

Wat kan mijn organisatie hier aan doen en hoe stimuleer ik medewerkers om zelf te zorgen voor hun inzetbaarheid?  

meer lezen over onze aanpak PMO?

 

 

Krachtig veranderen

Met waarderend onderzoek: vanuit de kracht van de organisatie samen op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

We gaan graag met u in gesprek over onze ervaringen met het in beweging krijgen van organisaties, afdelingen en teams. Zodat u zelf kunt beoordelen  of onze aanpak uw organisatie verder kan helpen.  

meer lezen

Werkdruk?

Vanuit ons Expertise Centrum Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) ondersteunen wij organisaties in alle branches bij vroegtijdig signalering en bij aanpak van arbeidrisico's als gevolg van werkdruk, agressie etc. meer lezen over dit expertise centrum

 EC PSA PreventPartner

 

Gevaarlijke stoffen

Het Expertise centrum toxische stoffen kunt u inzetten voor alle vragen en projecten op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Het expertise centrum bestaat uit een groep hoog gekwalificeerde en ervaren professionals met zowel toxicologische, medische, arbeidshygienische en veiligheidskundige kennis. meer lezen over dit expertise centrum

Agressie en geweld

geweldDe impact van een agressie en geweld incidenten is soms zo groot dat medewerkers uit vallen. Wij staan voor een integrale aanpak van dit verschijnsel. ..... lees meer over onze aanpak

 

Ergonomie

Hoe richt ik de werkomgeving in zodat de werkzaamheden optimaal kunnen worden verricht?
Bij welke activiteiten in mijn organisatie is er sprake van een lichamelijke overbelasting en hoe kan ik dat zo veel mogelijk beperken?  

Lees meer...