Dat was de titel van onze doe-sessie op het jubileumcongres van de NVVK. Gevaarlijke stoffen veroorzaken jaarlijks meer dan 40 keer zoveel (vroegtijdige) doden dan doden door ongevallen op het werk. De veiligheidskundige kan een belangrijke rol spelen in het agenderen van deze problematiek en in het vinden van oplossingen. Tijdens de sessie is op een interactieve manier ingaan op vragen als: hoe krijg je meer aandacht voor de preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen, en hoe vind je een goede balans in de te nemen maatregelen, zodat we niet te veel en niet te weinig te doen. Voorbeelden uit de praktijk zijn gedeeld, waarbij soms sprake was van overschatting, maar soms ook van onderschatting van risico’s. Ook de aanpak rondom het beheersregime Chroom-6 is gedeeld. De sessie is gegeven door Remko Houba en Jolanda Willems, beiden arbeidshygiënisten werkzaam binnen PreventPartner en binnen het Lexces.

Duurzame inzetbaarheid staat centraal voor de werknemer van de toekomst. Het MBO heeft hier een belangrijke rol in. Daarom is sinds september 2022 een pilot gestart Fit, Veilig en Gezond Werken. Met als ultieme doel: een leven lang gezonde en veilige arbeidsparticipatie van onze toekomstige beroepsbeoefenaars. Deze regeling geeft MBO-scholen de kans om mogelijkheden in de opleiding te verwerken die vitaal werknemerschap en duurzame inzetbaarheid stimuleren. Door de Gezonde School Adviseur (GGD) en Arbodeskundige (PreventPartner) wordt samen met de coördinator van de school bekeken welke mogelijkheden er zijn. ROC Tilburg doet mee aan deze pilot.

Studenten van de opleiding Audiovisuele specialist en Evenementproducer kunnen tijdens hun opleiding en in hun loopbaan blootgesteld worden aan schadelijk geluid. Hun werkplek bevindt zich regelmatig op evenementen, theatervoorstellingen en festivals. ROC Tilburg biedt eerstejaars studenten de gelegenheid om otoplastieken aan te schaffen (op maat gemaakte gehoorbescherming) om zich te beschermen tegen hoge geluidsniveaus.

Om studenten goed voor te lichten over schadelijk geluid én nut en noodzaak van gehoorbescherming, heeft Saskia Gorissen, arbodeskundige van PreventPartner in oktober voorlichting gegeven aan deze studenten.

Acht uur per dag werken op een kraan, met weinig zicht op hetgeen je moet grijpen. Het zorgde voor spanning in het lichaam en slechte werkhoudingen bij de kraanmachinisten. Margriet Formanoy, ergonoom bij PreventPartner, startte met observeren om te komen met concrete actiepunten voor dit bedrijf. Het bedrijf kan nu aan de slag om de verbeteringen door te voeren.

Uit de algemene risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kwam naar voren dat de fysieke belasting nader onderzocht moest worden, met name in het werk van de kraanmachinisten. Margriet: “Ik start eigenlijk altijd met het observeren van de werkzaamheden.” Bij de beoordeling van de werkzaamheden en houdingen wordt gekeken hoe vaak iemand iets op een dag doet en hoe zwaar dat is. Vervolgens wordt dit vergeleken met de grenswaarden die hiervoor gelden.

Met enige regelmaat verschijnen in het nieuws schrikbarende verhalen over blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. De vraag rees in hoeverre mensen die in hun vrije tijd werken aan mobiel erfgoed worden blootgesteld aan dit soort stoffen. Verenigingen voor eigenaren van mobiel erfgoed vroegen experts van PreventPartner om hier advies over te geven. Vervolgens is een heldere instructie gemaakt om op een veilige manier onderhoud te plegen aan mobiel erfgoed, waaronder klassieke voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en treinen en trams.

Gevaarlijke stoffen zoals lood en chroom-6 mogen inmiddels niet meer worden gebruikt, maar op ouder materiaal zijn deze stoffen nog steeds aanwezig. Daarnaast kan bij het bewerken of verwijderen van verf veel stof vrijkomen, dat zo klein is dat het de longen bereikt en daar schade aanricht. Voor veel van deze stoffen geldt dat ze pas een risico voor de gezondheid vormen op het moment dat ze vrijkomen, dus bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden, zoals schuren en lassen. Dit betekent dat ook mensen die voor hun hobby klussen aan oude voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen of spoor- en tramwegmaterieel hieraan blootgesteld kunnen worden.

Maatregelen onderhoud voertuigen

Voor bedrijven – waar dagelijks wordt gewerkt met dit soort materialen – is er inmiddels een beheersregime ontwikkeld. Voor de informatiefolder is pragmatisch gekeken naar maatregelen om mensen die als hobby klussen – en minder risico lopen - met relatief eenvoudige middelen veilig te laten werken. Zo is het niet erg aannemelijk dat iemand voor duizenden euro’s zware industriële afzuiging in zijn schuur laat installeren, maar wel kun je afzuiging op een machine zelf aansluiten, goede mondmaskers gebruiken en je bewust zijn van risico’s voor mensen in de buurt en thuis.

De folder is gratis te downloaden: klik hier

 Klik hier voor de losse infographic: 

Op https://www.mobiel-erfgoed.nl/stofvrij-werken zijn veelgestelde vragen te vinden

Stichting Mobiele Collectie Nederland

Deze opdracht is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Mobiele Collectie Nederland. De Stichting Mobiele Collectie Nederland is sinds 1999 dé koepelorganisatie van al het mobiel erfgoed in Nederland. In de stichting zijn de sectoren ‘weg’, ‘water’, ‘rail’ en ‘lucht’ actief. In de sectoren zijn rond de 900.000 objecten bijeengebracht en zijn vele honderdduizenden personen hobbymatig/vrijwillig actief.

Meer weten over gevaarlijke stoffen? Hier lees je er meer over.

De aandacht voor gevaarlijke stoffen neemt toe. Maar wanneer leidt het werken ermee tot ziekte? Wanneer vormt het gevaar een risico? In dit bijgaande artikel wordt dit uitgelegd. Het artikel is verschenen in vakblad Arbo nr. 5, 2022 en geschreven door Tamara Onos (Auxillium) en Jolanda Willems (PreventPartner). Lees hier het artikel.

Hitte op de werkvloer! Onderschat de risico's niet. Lees het artikel in het vakblad Arbo waaraan we hebben meegeschreven met resultaten uit het Europese project HEAT-SHIELD waaraan veel onderzoekers de afgelopen 6 jaar hebben gewerkt. lees artikel

Contactinformatie

Wij zijn bereikbaar via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Privacyverklaring

Volg ons op