Naar schatting sterven er in Nederland jaarlijks meer dan 800 mensen vroegtijdig aan hart- en vaatziekten door beroepsmatige blootstelling. Ongeveer 180 mensen hiervan overlijden tijdens hun werkzame leven. Hart- en vaatziekten zorgen daarnaast voor het verlies van circa 30.000 Daly’s (een maat voor verloren levensjaren plus jaren geleefd met gezondheidsproblemen). Dit getal is hoger dan dat voor bijvoorbeeld gehoorschade of arbeidsongevallen (Bron: https://www.vzinfo.nl/beroepsziekten). Jolanda Willems, adviseur van PreventPartner, vertelt hier meer over tijdens het nationaal symposium voor arbeidshygiënisten op 6 april 2023. 

Voor veel mbo-studenten gaat het bijna beginnen: het werkende leven. Bij iedere baan horen andere arbeidsrisico’s. Gaat een jongere bijvoorbeeld werken als stagiair of werknemer in een omgeving met machines of veel lawaai? Dan is het belangrijk om te weten welke aandachtspunten er zijn om gezond en veilig te kunnen werken. De Arbodeskundigen van PreventPartner weten alles van arbeidsrisico’s en adviseren mbo-scholen over hoe ze hun studenten het beste kunnen voorbereiden op een stage of baan. Zo weten ze ook wat hun rechten en plichten zijn. Dat verhoogt de kans op een goede en leuke loopbaan, en op duurzame inzetbaarheid. Zo voorkom je ook dat studenten na het eerste jaar in hun nieuwe baan al uitvallen. Benieuwd hoe onze arbodeskundige Saskia Gorissen te werk gaat? Saskia is onlangs geïnterviewd hierover: ‘Het is zo belangrijk dat studenten inzicht hebben in wat van invloed is op hun veiligheid en gezondheid, en dat ze weten wat ze daar zelf aan kunnen doen. Zo worden ze onafhankelijk en voorkomen we ongevallen'.  Op Arboportaal lees je het interview.

Intersse in het advies van een arbodeskundige op jouw school? Mbo-scholen kunnen zich nog steeds aanmelden voor de stimuleringsregeling Veilig en Gezond werken. Klik hier voor meer informatie.

De tweede versie van het beheersregime bij het werken met chroom-6 houdende verven en coatings is beschikbaar. Dit beheersregime beschrijft maatregelen om blootstelling aan inhaleerbaar stof met daarin mogelijk chroom-6, lood of andere gevaarlijke stoffen te voorkomen tijdens het bewerken of verwijderen van verven/coatings. PreventPartner heeft dit document opgesteld in samenwerking met haar opdrachtgevers RWS, Prorail, Rijksvastgoedbedrijf en Gasunie.    Link naar document. 

Dat was de titel van onze doe-sessie op het jubileumcongres van de NVVK. Gevaarlijke stoffen veroorzaken jaarlijks meer dan 40 keer zoveel (vroegtijdige) doden dan doden door ongevallen op het werk. De veiligheidskundige kan een belangrijke rol spelen in het agenderen van deze problematiek en in het vinden van oplossingen. Tijdens de sessie is op een interactieve manier ingaan op vragen als: hoe krijg je meer aandacht voor de preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen, en hoe vind je een goede balans in de te nemen maatregelen, zodat we niet te veel en niet te weinig te doen. Voorbeelden uit de praktijk zijn gedeeld, waarbij soms sprake was van overschatting, maar soms ook van onderschatting van risico’s. Ook de aanpak rondom het beheersregime Chroom-6 is gedeeld. De sessie is gegeven door Remko Houba en Jolanda Willems, beiden arbeidshygiënisten werkzaam binnen PreventPartner en binnen het Lexces.

Duurzame inzetbaarheid staat centraal voor de werknemer van de toekomst. Het MBO heeft hier een belangrijke rol in. Daarom is sinds september 2022 een pilot gestart Fit, Veilig en Gezond Werken. Met als ultieme doel: een leven lang gezonde en veilige arbeidsparticipatie van onze toekomstige beroepsbeoefenaars. Deze regeling geeft MBO-scholen de kans om mogelijkheden in de opleiding te verwerken die vitaal werknemerschap en duurzame inzetbaarheid stimuleren. Door de Gezonde School Adviseur (GGD) en Arbodeskundige (PreventPartner) wordt samen met de coördinator van de school bekeken welke mogelijkheden er zijn. ROC Tilburg doet mee aan deze pilot.

Studenten van de opleiding Audiovisuele specialist en Evenementproducer kunnen tijdens hun opleiding en in hun loopbaan blootgesteld worden aan schadelijk geluid. Hun werkplek bevindt zich regelmatig op evenementen, theatervoorstellingen en festivals. ROC Tilburg biedt eerstejaars studenten de gelegenheid om otoplastieken aan te schaffen (op maat gemaakte gehoorbescherming) om zich te beschermen tegen hoge geluidsniveaus.

Om studenten goed voor te lichten over schadelijk geluid én nut en noodzaak van gehoorbescherming, heeft Saskia Gorissen, arbodeskundige van PreventPartner in oktober voorlichting gegeven aan deze studenten.

Acht uur per dag werken op een kraan, met weinig zicht op hetgeen je moet grijpen. Het zorgde voor spanning in het lichaam en slechte werkhoudingen bij de kraanmachinisten. Margriet Formanoy, ergonoom bij PreventPartner, startte met observeren om te komen met concrete actiepunten voor dit bedrijf. Het bedrijf kan nu aan de slag om de verbeteringen door te voeren.

Uit de algemene risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kwam naar voren dat de fysieke belasting nader onderzocht moest worden, met name in het werk van de kraanmachinisten. Margriet: “Ik start eigenlijk altijd met het observeren van de werkzaamheden.” Bij de beoordeling van de werkzaamheden en houdingen wordt gekeken hoe vaak iemand iets op een dag doet en hoe zwaar dat is. Vervolgens wordt dit vergeleken met de grenswaarden die hiervoor gelden.

Contactinformatie

Wij zijn bereikbaar via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Privacyverklaring

Volg ons op