PMO, onze aanpak

Preventief medisch onderzoek zien we niet als doel op zich, maar als middel, voor u, om te ontdekken waar voor u en uw medewerkers kansen op verbetering liggen. Daarom willen we u en uw bedrijf leren kennen om tot een gericht advies te komen. Datzelfde geldt voor de individuele medewerkers.

We willen in ieder geval eerst weten waar de risico’s liggen. Voor uw bedrijf kan dit onder andere afgeleid worden uit uw risico-inventarisatie en –evaluatie.

Preventief medisch onderzoek, maatwerk

Voor de individuele medewerker kijken we daarnaast met vragenlijstonderzoek en eventueel eenvoudig oriënterend onderzoek wie er een verhoogd risico loopt op gezondheidsproblemen (door werk of leefstijl). Pas NA deze eerste risicoschatting kijken we wie in aanmerking komt voor eventueel verder medisch onderzoek. We doen dus NIET bij elke medewerker standaard hetzelfde onderzoek, we doen wel bij elke medewerker onderzoek volgens de standaard van de wetenschap.

We willen met nadruk NIET zomaar allerlei medisch onderzoek aanbieden aan alle medewerkers. Dat heeft vaak geen zin als er geen goede reden om te onderzoeken is. Niet voor niets wordt dit in de beroepsrichtlijnen van de (bedrijfs-) arts ook afgeraden: ongericht onderzoek (hoe leuk het ook in de folder staat) kost vooral geld en levert zelden iets zinvols op.

Wilt u meer weten over onze aanpak laat dan uw gegevens achter op onze website.