Simone Hilhorst
Arbeidshygiënist
06 45780317
simone_hilhorst
EC Toxicologie

Ik ben adviseur op het gebied van arbeidshygiëne, met specialisatie op het gebied van chemische (risicovolle medicijnen, cytostatica) en biologische agentia. Als arbeidshygiënist werk ik voor zorginstellingen, brancheverenigingen, adviesbureaus en arbodiensten. Mijn kernkwaliteiten zijn: resultaat- en klantgericht, procesmatig denkend, analytisch en creatief. Zie voor meer informatie mijn LinkedIn profiel.

Simone Hilhorst