ec psa

Expertise Centrum psychosociale arbeidsbelasting

Vanuit ons expertisecentrum Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) ondersteunen wij organisaties in alle branches bij vroegtijdige signalering en bij de aanpak van arbeidsrisico’s als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting.

Werkdruk, agressie en geweld

Het gaat daarbij om de volgende thema’s:

  • werkdruk,
  • agressie en geweld,
  • intimidatie en pesten.

Gerichte interventies op het vlak van psychosociale arbeidsbelasting leidt tot meer werkplezier, hogere productiviteit  en duurzame inzetbaarheid.

In het expertisecentrum Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) bundelen onze specialisten kennis en ervaring over PSA. We werken evidence based, gebruik makend van de laatste stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek en methoden en technieken. Daarnaast bouwen we gezamenlijk aan succesvolle interventies en best practices. Via publicaties en presentaties delen we graag onze kennis en ervaringen. Neem voor vragen of een oriënterend gesprek gerust contact met ons op via ons contactformulier

Het expertise centrum Psychosociale arbeidsbelasting levert diensten op de volgende vlakken: