PMO, wettelijke verplichting? 

pmo wettelijke verplichtingIn artikel 18 van de Arbo-wet staat dat elke werknemer die is blootgesteld aan risico’s in het werk die tot gezondheidsklachten kunnen leiden, wettelijk het recht heeft om regelmatig gezondheidskundig onderzocht te worden. De werkgever is verplicht een dergelijk onderzoek aan te bieden. In de risico-inventarisatie staat omschreven welke (groepen) medewerkers met welke risico’s te maken kunnen krijgen in het werk. 

Bij de uitvoering van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek moet de werkgever zich laten bijstaan door een geregistreerd bedrijfsarts (Arbobesluit art 2.14 a)