De inhoud van het PMO

inhoud pmoIn onze visie bestaat er niet zoiets als een “standaard PMO”. Wel weten we dat er een aantal risico’s in het werk en in het leven van werknemers in Nederland zijn, die bij vrijwel alle bedrijven in meer of mindere mate spelen. Daarom hebben we een “basis-PMO” ontwikkeld dat deze risico’s in kaart brengt.

Basis preventief medisch onderzoek 

Dit basis-PMO bestaat uit:

  • Opsporen van ziekten, waarbij vroegtijdige interventies nog mogelijk zijn om uitval te voorkomen, zoals hartvaatziekte, diabetes en depressies;
  • Opsporen van vroegtijdige signalen van psychosociale overbelasting, de grootste veroorzaker van beroepszieken;
  • Vaststellen of aanwezige chronische ziekten invloed kunnen hebben op werk en/of belastbaarheid van de medewerker

Het basis PMO wordt aangevuld op basis van specifieke risico’s die uit de RI&E naar voren komen en/of wensen vanuit de organisatie zoals:

  • Gehoortesten en opsporen gezondheidsklachten door overmatig geluid;
  • Werkplezier – en werkstressoren;
  • Vroegtijdig opsporen van PTSS;
  • Specifiek long- en bloed onderzoek bij blootstelling aan chemische stoffen;
  • Werkbeleving;
  • Fysieke klachten. 

Meer weten over dit PMO, laat u contactgegevens achter op onze website.